Inguru II
  • "Inguru II"
  • Chillida Etching - 63 x 90 cm. 1968 Edition: 50 copies + H.C + P.A. Copy: H.C.
Legunkide, 1997
  • "Legunkide, 1997"
  • Eduardo Chillida - etching - Size: 80 x 61 cm. Edition 50 copies + H.C. Copy: H.C. 6/15
S.T
  • "S.T"
  • Chillida - Etching 1996 Paper: 61 x 80 cm. Plate: 32 x 37 cm. Edition: 100 copies Copy: 98/100
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art