Alban Berg
  • "Alban Berg"
  • Jaume Plensa - Litografia i gravat - 97 x 61 cm. Edició: 50 exemplars Exemplar: P.A.
Gat, 1
  • "Gat, 1"
  • Jaume Plensa - Gravat - Edició: 30 exemplars + 5 P.A. + 2 H.C., Paper: 50 x 66 cm, Planxa: 35 x 50 cm, Exemplar: 9/30, Any 1987
Gat, 2
  • "Gat, 2"
  • Jaume Plensa - Gravat, Paper: 50 x 66 cm, Planxa: 35 x 50 cm. Edició 30 + 5P.A. + 2 H.C. Exemplar: P.A.
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art