S.T.
  • "S.T."
  • Riera i Aragó - Litografia amb collage - 95 x 74 cm. Edició: 99 exemplars + 10 H.C. Exemplar: 1/10
  • Atelier Sala d'Art